BEBOERDEMOKRATIET

Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen består af de 11 områders formænd samt en kasserer, en sekretær, næstformanden og formanden. Fællesbestyrelsen er valgt af beboerne og varetager deres interesser i det daglige.

Opdateret den 1. juni 2023 / bve

Bestyrelsesmedlemmer

Du finder en opdateret liste over alle områders bestyrelsesmedlemmer her.

Du finder områdernes formænd og kontaktinformationer her.

Du finder kontaktinfo på Vapnagaards formand og næstformand her.

Referater fra fællesbestyrelsens møder