BEBOERDEMOKRATIET

Forstå Beboerdemokratiet

Vapnagaard er som alle almene boligafdelinger styret af beboerdemokratiet. Her kan du læse om, hvad beboerdemokratiet betyder samt finde links, som kan gøre dig klogere.

Opdateret den 1. juni 2023 / bve

I almene boligafdelinger har lejerne mulighed for at bestemme over deres eget boligområde – det kaldes beboerdemokrati. Det gælder også i Vapnagaard.

Beboerne i almene boligområder har ikke altid haft så meget indflydelse, som de har i dag. Før 1970 havde man som beboer ret til at udtale sig, men havde ikke nogen beslutningsret.

Siden har beboerne fået meget mere indflydelse og fra 1984 blev beboerne også repræsenteret i boligselskaberne. I 1997 blev indflydelsen udvidet, så beboerne fik flertal.

Beboerdemokratiet er hele den almene boligsektors grundkerne, men skal det fungere efter hensigten, kræver det naturligvis, at beboerne deltager aktivt i beboerdemokratiet.

Du kan deltage i beboerdemokratiet i Vapnagaard ved at gå med til beboermøderne i dit område og i afdelingen. Her kan du være med til at bestemme vigtige ændringer samt hvem der skal være repræsenteret i bestyrelserne. Du kan også selv vælge at stille op. 

Regler for beboerdemokrati
BL: Sådan er beboerdemokratiet styret