DIT BOLIGOMRÅDE

Grønne planer

Vapnagaards område er på hele 58 tønder land. Herunder kan du læse alt om driftens og beboerdemokratiets planer for bebyggelsens grønne arealer: de 11 områder, Den grønne kile, ringvejen rundt og bedene foran blokkene.