GRØNNE PLANER

Ringvejen rundt

Ringvejen er vejen hele vejen rundt om Vapnagaard, og som har indkørselsveje til bebyggelsen. Grønt Udvalg har netop vedtaget en langsigtet plan for beplantning ringvejen rundt. 

Opdateret juni 2024 / bve

Vapnagaards projektleder for de grønne områder, Marianne Borchmann, har udformet et forslag til beplantning ringvejen rundt. Forslaget er vedtaget af Grønt Udvalg. Planen strækker sig over de næste par år.

Se Mariannes skitser til beplantning af blomstrende buske, frugttræer og masser af blomsterløg her i Ringvejen rundt