GRØNNE PLANER

Den grønne kile

Fællesarealerne, der løber ned gennem Vapnagaard, kaldes Den grønne kile. Grønt Udvalg har netop vedtaget en langsigtet plan for beplantning af Den grønne kile. 

Opdateret juni 2024 / bve

Vapnagaards projektleder for de grønne områder, Marianne Borchmann, har udformet et forslag til beplantning af Den grønne kile. Forslaget er vedtaget af Grønt Udvalg. Planen strækker sig over de næste par år.

Se Mariannes skitser til beplantning af smukke træer, frugtbuske og urter samt opsætning af redekasser langs Den Grønne kile.