GRØNNE PROJEKTER

Biodiversitet og beplantning i de 11 områder

Opdateret september 2023 / bve

Vapnagaard indgik i 2022 et samarbejde med firmaet Habitats, der rådgiver boligområder omkring biodiversitet. Målet er at få en rig og mangfoldig natur omkring bebyggelsens 57 boligblokke.

Beboerworkshop om biodiversitet

I maj måned 2022 blev der afholdt en workshop om biodiversitet. Det kom der mange spændende og opfindsomme forslag ud af. Beboerne havde masser af idéer til, hvordan biodiversitet kunne tage form i deres område. 

Et vigtigt budskab fra beboerne var, at ønsket om vild natur og biodiversitet ikke må blive en undskyldning for ikke at holde områderne pæne. Når et areal vokser vildt, skal man kunne se, at det er ‘vildt med vilje’ – det må ikke se sjusket ud. 

Habitats naturscreening

Habitats tog på en fysisk gennemgang – en naturscreening – i Vapnagaards område for at undersøge områdets biodiversitetspotentiale. Det kom der denne omfattende naturscreeningsrapport ud af.

På baggrund af naturscreeningen udarbejdede Habitat dette skitseforslag

Projektleder Marianne Borchmann har sammenholdt beboernes konkrete ønsker på workshoppen med Habitats naturscreeningsrapport og skitseforslag og udarbejdet et forslag til hver af de 11 områder. Dem kan du finde her:

Konkrete forslag til hvert område

Marianne inviterede tovholdere, formænd og Grønt Udvalg til møde sidst i august 2023, hvor alle forslag blev omdelt (og sendt digitalt) og et enkelt af forslagene blev gennemgået.

Det er aftalt at områdernes biodiversitets-tovholdere og formænd kontakter Marianne når de er klar til et møde. Her vil forslaget blivet gennemgået og det videre forløb planlagt. Marianne har på nuværende tidspunkt, i starten af efteråret 2023, allerede flere møder i kalenderen.

Er du interesseret i at læse mere om biodiversitet i boligområder, kan hæftet Vilde boligområder fra KAB måske være til inspiration.