RÅDGIVNING OG STØTTE

Bydelsmødre

Bydelsmødre har uddannet sig i at hjælpe andre kvinder. I Vapnagaard er bydelsmødrene klar til at hjælpe og støtte dig, der har brug for viden om, hvordan du bliver bedre til at klare dig i det danske samfund.

Opdateret juli 2023 / bve

Har du, eller en du kender, brug for at tale med en bydelsmor?

Kontakt familie- og frivilligkoordinator Majda Hamad, så vil hun formidle kontakten. Majda træffes på tlf. 4023 5769 eller send en mail til mh@boliggaarden.dk

Hvad er en bydelsmor?

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der taler flere sprog, har kulturel viden og personlig erfaring med at være ny i Danmark.

Bydelsmødre har gennemført en grunduddannelse, hvor de lærer om forskellige temaer indenfor familielivet. De tilegner sig viden om samfundet og de muligheder for støtte, der findes i foreningslivet og hos kommunen.

Bydelsmødre rådgiver ikke, men lytter, støtter og viser vej, så kvinden bliver i stand til at træffe beslutninger, hun selv mener, er de rigtige for sin familie.

Læs mere på bydelsmor.dk