Beboerlokale område 78

Hesteskoen 3. kld.

Maks. 30 personer 

Kun områdets beboere

I anretterkøkkenet forefindes porcelæn, bestik, flere slags glas m.m. alt til 30 personer.

Endvidere er der musikanlæg og opvaskemaskine.

Der må spilles musik så det ikke generer naboerne. Der skal skrues helt ned kl. 24.00.

Vi sørger for rengøring efter udlejning, dog skal der ryddes op, og brugt service være stillet på plads.

Beboerlokalet lejes ved henvendelse på områdekontoret den 1ste onsdag i måneden.

Undtagelsesvis kan der ved særlige omstændigheder, såsom kaffe efter en bisættelse, ringes til John Jensen på tlf. 9193 3141.

Pris for udlejning:
Depositum 500 kr.
1 døgn 450 kr.
Weekend 600 kr. Eftermiddag/formiddag 350 kr.

Weekend er fra fredag til mandag middag.

Den der lejer lokalet skal selv være tilstede og arrangementet skal være som oplyst.

Priserne ovenfor inkluderer rengøring.

Lejebetaling

 1. Ved bestilling (reservering) af lokaler opkræves et gebyr svarende til lejen af lokalet.

 2. Senest dagen før udlejningsdagen betales det resterende beløb på 500,00 kr.

 3. Nøgler udleveres kun såfremt det fulde beløb er indbetalt.

 4. Afbestilling af lokaler skal ske senest 14 dage før udlejningsdagen. Ved senere afbestilling mistes gebyret.

     

 Lejebetingelser

 1. Der disponeres over lokalet enten fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 17.00 eller fra lørdag kl. 12.00 til mandag kl. 17.00.

  Dog må der kun festes på udlejningsdagen.

 2. Lokaler og inventar m.v. skal afleveres i den stand, hvori de er modtaget.

 3. Lejeren erstatter bortkommet eller beskadiget service og inventar m.v.

 4. Lejeren er selv ansvarlig for egne effekter, herunder radioer, båndoptagere m.v.

 5. Festen/arrangementet skal være i overensstemmelse med det oplyste.

 6. Den der lejer lokalet, er ansvarlig for arrangementet, og skal være tilstede.

 
Ordensregler

 1. Adfærd, der virker generende for omkringboende, må ikke finde sted.

 2. Der må ikke spilles musik for åbne døre eller vinduer.

 3. Der må ikke spilles musik så det generer naboerne og der slukkes ifølge ordensreglerne (kl.24)

 4. Når lokalet forlades, skal døre og vinduer lukkes og låses.

 5. Lejen gælder kun for lokalet. Der må derfor ikke tages ophold i opgangen.

 6. Inden aflevering skal brugt service være afvasket, sat på plads, borde og stole sat på plads og lokalet skal være rydeligt.

 7. Grov overtrædelse af reglerne vil medføre bortvisning og udelukkelse fra fremtidig leje af lokale.

 8. Det er ikke tilladt at ryge i lokalerne. Askekrukke findes ved bænken uden for opgangen.