NYHED

Du behøver ikke opfylde ’de fleksible kriterier’ for at flytte internt

Det har indtil nu kun været muligt at flytte mellem to boliger i Vapnagaard, hvis beboerne var i arbejde eller under uddannelse. Dette krav er nu suspenderet.

Opdateret maj 2024 / bve

Vapnagaards forkvinde, Christina Job, slår fast, at hun har ventet utålmodigt på denne nyhed.

– Der er mange, der har været bekymrede for deres fremtid her i Vapnagaard, fordi de ikke havde mulighed for at flytte til en mindre lejlighed i bebyggelsen, hvis de en dag skulle få brug for det. 

– Mange pensionister har jo en stor del af deres netværk her, og de ville risikere at blive ensomme, hvis de pludselig skulle starte forfra et andet sted. Det har været et stort samtaleemne, bl.a. på sidste årsmøde i Laden. Nu er den hindring heldigvis væk. Det synes jeg er fantastisk, ja, jeg kan næsten ikke få armene ned, smiler hun.

Boliggården informerer om den ændrede praksis med følgende ord:

Der er nu åbnet op for, at lejere kan flytte internt i egen boligafdeling uden at opfylde de fleksible kriterier. Det sker i forlængelse af en udtalelse fra Social- og Boligstyrelsen om reglerne om intern flytning i boligafdelinger med fleksible kriterier. Den gav anledning til, at boligselskaberne i Helsingør og Helsingør Byråd kunne træffe beslutning om ændring af reglerne.

Det er besluttet, at intern flytning indenfor samme boligafdeling kan ske for lejere, der er medlem af ventelisten – uden at de behøver opfylde de fleksible kriterier om arbejde eller uddannelse.

Det betyder f.eks, at alle pensionister, som er lejere, nu kan flytte internt i egen boligafdeling, hvis deres plads på ventelisten berettiger dem til det. Suspenderingen af kravet gælder alene de fastlagte kriterier vedrørende arbejde/uddannelse.

Husk at du skal være medlem af Boliggårdens venteliste, hvis du vil have mulighed for at flytte til en anden lejlighed. Spørgsmål vedrørende udlejning skal ske til Boliggården.