16. maj 2018 - Nyheder

Positivt resultat i undersøgelse

TRIVSEL: Beboerne er meget tilfredse med at bo på Vapnagaard, viser en spørgeskema-undersøgelse foretaget i efteråret.

Undersøgelsen er en del af Boliggårdens boligsociale indsats og viser, at der er sket flere positive udviklinger med trivslen på Vapnagaard siden 2015, hvor en lignende undersøgelse blev gennemført. Særligt er beboerne blevet tryggere ved at færdes i boligområdet, og flere ved, hvordan man engagerer sig og deltager aktivt i Vapnagaards mange aktiviteter.

Spørgeskemaet med spørgsmål om trivslen på Vapnagaard blev omdelt til alle lejligheder i efteråret 2017. I alt valgte 219 beboere, at dele deres oplevelser og holdninger med os. Samlet viser resultaterne, at Vapnagaard er fuld af aktive og tilfredse beboere, og at udviklingen går i en positiv retning på langt de fleste områder. Og faktisk trives beboerne så godt, at hele 94 procent har kontakt med hinanden, og næsten halvdelen endda på daglig basis.

Undersøgelsen viser også, at trivslen på en række områder er blevet endnu bedre. Der er positive resultater og udviklinger indenfor både aktiviteter og foreningslivet, naboskabet og fællesskabet samt for frivilligheden og beboerdemokratiet på Vapnagaard.

Eksempelvis ved flere af de adspurgte beboere, hvordan man kan være frivillig, og flere er også frivillige i aktiviteter, klubber eller foreninger.  Samtidig er tilfredsheden med klubber og foreninger steget. Flere beboere ved også, hvordan de kan deltage i beboerdemokratiet, og der deltager faktisk også flere i 2017 end i 2015

I alt er 85 procent af de adspurgte beboere enten tilfredse eller meget tilfredse med at bo på Vapnagaard. Dette er en stigning på 1 procent siden 2015, hvor tallet var 84 procent.

Et af formålene med at lave trivselsundersøgelsen er at give de boligsociale medarbejdere på Vapnagaard en idé om, hvordan trivslen på Vapnagaard kan blive endnu bedre. Undervejs i spørgeskemaet havde beboerne også selv mulighed for at komme med forslag til, hvordan trivslen kan øges.

Mange beboere gjorde brug af denne mulighed.

Og det kom der mange gode forslag ud af – for eksempel konkrete forslag til klubber og aktiviteter, såsom læseklub, legeklub, cykelklub, kortklub, pigefodbold, flere skraldedage, filmaftener, fællesspisning og generelt flere arrangementer, der bringer beboerne mere sammen.

- Ligesom i 2015 vidner svarene om, at der er stor interesse for boligområdet og for at engagere sig og spille en positiv rolle for både naboskabet, fællesskabet og beboerdemokratiet på Vapnagaard. Det lover rigtig godt for de næste fire års boligsociale (sam-)arbejde på Vapnagaard. Det glæder vi os til, siger Dorthe Qwist Greve, der står i spidsen for Boliggårdens boligsociale indsats.

Trivselsundersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan og specialistvirksomheden Konradi – liv i og mellem husene.

Du finder hele undersøgelsen ved at klikke her.

Af Jacob Jürs (Boliggården) og
Stine Konradi (Konradi – liv i og mellem husene)

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627