6. juli 2021 - Nyheder

Månedsbrev for Juli 2021

Generelt om byggesagen, så vil Juli måned byde på mindre aktivitet, når byggefolkene afholder deres sommerferie, men vi følger stadig arbejdet fra opstart til afslutning af blokkene.

  

Vi følger tidsplanen tæt og har i juni måned, varslet yderligere 5 blokke i områderne:  Hovmarken, Folehaven og Blishøj (3 måneders varslinger). 

Inden endelig igangsætning af arbejdet, omdeles nærmere varsling fra Entreprenøren – der henstille til at denne varsling nærlæses – da der kan være informationer / tidsfrister , som hver enkelt lejemål skal overholde.  

 

Byggesagen har rykket sig / rykker sig løbende og de ”lånte” P-pladser frigives hurtigst muligt samt ved behov, ”lånes” andre P-pladser.  

 

Byggepladsen er nu kommet til blokkene ved Hovmarken, så der nu arbejdes, på Horsedammen, Rytterbakken, Folehaven og Hovmarken.

 

18 blokke er i Juni måned, blevet gennemgået for beskadiget plankeværker.

Observationerne er nu videregivet til Entreprenøren, som vil få udbedret skaderne hurtigst muligt efter sommerferien, på områderne:

Hesteskoen 1-18. Blok 42+43+44+45+48+49

Piskesmældet 1-12. Blok 54+55+56+57

Ponydalen 1-12. Blok 50+51+52+53

Horsedammen 7-15. Blok 40+41+46+47

Blishøj 13-15. Blok 19

 

Når, de sidste 2 blokke på Horsedammen er færdige, vil Entreprenøren gennemgå områderne (20 færdige blokke) for skader samt sørge for at få dem udbedret.

 

Vi følge fortsat byggeprocessen på nært hold og vil hele tiden arbejde for udførelse, til gavn og glæde for alle på Vapnagaard.  

 

Rigtig god sommer-juli-måned ?

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627