2. januar 2017 - Nyheder

Godt nytår fra formanden

Kære beboere på Vapnagaard

Et år er gået. Mangt og meget er sket. Den almene sektor står for skud. Regeringen vil spare på boligsikringen. Det kan man gøre, hvis huslejerne bliver billigere. Derfor er der indgået en aftale imellem de almene boligorganisationer og regeringen om, at sektoren skal spare 8%. Det gyldne spørgsmål vil være: ”Hvordan gør man det”. Thjaaa hos os må vi kigge på, om vi kan optimere driften. Eller sagt på dansk, vi skal overveje alle vore måder at udføre arbejdet på – måske kan det gøres enklere / smartere på andre måder. Der skal også kigges på administrationen. Gør vi det godt nok – eller kan noget gøres på andre måder, sådan, at der kan spares ressourcer. Personligt er jeg af den opfattelse, at service- og administrations-personalet her i Vapnagaard løber rimeligt stærkt. De skal ikke løbe stærkere, for vi vil have raske ansatte, der gerne vil blive hos os – fordi her er godt at være – og fordi det er det billigste – sjovt nok. Men – måske skal nogen ting ændres – eller fordeles på andre måder. Enhver drift er nødt til hele tiden at kigge på det, man gør for at følge med udviklingen. Er der maskiner, der kan gøre arbejdet – o.s.v.

I Vapnagård har vi i det forgangne år fået lidt nye naboer, der er flygtet fra det land, i hvilket de blev født. De er flygtet fra modbydelige krige. Krige vi selv aldrig ønsker vil ramme os. Vi skal tage godt imod dem, og der, hvor det kan give problemer, skal vi løse problemerne så hurtigt som muligt. Mennesker, der kommer fra andre kulturer har andre måder at leve på, og andre opfattelser af livet, end vi har. Vi skal komme dem imøde så meget som muligt, og guide dem igennem det, de ikke kender til.

Vi har haft et roligt år i.f.t. hærværk og ødelæggelser. Det er vi rigtigt glade for, da det sparer på huslejepengene. Der er jo kun en part til at betale, og det er os selv. Der gøres meget for fortsat at opretholde det, vi kan kalde ro og orden. I den forbindelse har vi fået en fædregruppe, der hjælper med at snakke med de unge og guide dem. Til indvielsen i deres lokale sagde formanden disse vise ord: ”Der er nogen derude, der vil tage vore børns fremtid. Det vil vi ikke være med til. Derfor har vi oprettet fædregruppen”. Kloge ord fra en klog mand, og dejligt at gruppen vil deltage i vore fællesskaber.

Vi har fortsat også en lille følge-hjem gruppe, som følger ældre til og fra Bingo. Dette har efter sigende udviklet sig til hyggesnak med nogen, man ikke tidligere kendte. Man kan jo tale om mangt og meget på turen frem og tilbage.

Vi har frivillige, der står for vore mange arrangementer – etniske middage – som jeg må se at komme til – for man fortæller mig, at det er smadder hyggeligt og sjovt. Vi vil jo helst have mere af det sjove. Loppemarkeder, bingo, de traditionelle arrangementer som Fastelavn, Sct. Hans, juletræstænding, juletræsfest. Vi har gruppen ”Børn på Vapnagaard”, som laver arrangementer med børn – hvor alle er velkomne. Vi har sågar en tøjbyttekælder, hvor man kan erhverve alt, hvad hjertet begærer. Det bugner af tøj, sko, legetøj, børnenyttige ting (senge o.m.a.). Jeg så det med egne øjne i onsdags. Det er meget imponerende.

I det hele taget er det imponerende, hvad der foregår i vores boligområde af frivillige gerninger.

Desværre blev ”vores” bibliotek nedlagt til stor sorg for mange af os. Kommunen har dog besluttet fortsat at betale husleje, varme, el og rengøring i huset. Huset skal nu omdannes til et hus, hvor frivillighed, klubber, foreninger, undervisning og kulturelle tilbud forhåbentligt bliver den ny virkelighed. Dette kan kun lade sig gøre med Jeres hjælp, og en del frivilligt arbejde. I afskærmningen i servicecenteret vil UU-Øresund forsætte sin rådgivning, og der vil komme mere rådgivning af forskellig karakter på det sted.

Efterhånden som der danner sig et billede af husets indhold, vil der blive informeret om det.

Beboerne i Vapnagård har altid været gode til at tage imod nye ting. Beboerne vil gerne være med til at udvikle – til gavn for sig selv, naboer – genboer og dem vi ikke kender – i vores boligområde. Det er et kæmpe gode for Vapnagård, at mange arbejder seriøst for det gode naboskab – det gode sted at bo.

Ræk altid en hånd ud til en, der trænger. En dag er det måske dig, der bliver glad for den fremstrakte hånd.

Sammen kan vi mere.

Med disse ord vil jeg ønsker alle vore beboere et rigtigt godt og helsebringende nyt år – 2017.

Anje Holmstad, Formand

Foto: Bendt Olesen

 • kontakt os

  Telefontider

  Mandag - Fredag:

  8.00 - 10.00

  Telefon:

  4925 2627


  Personlig henvendelse
  Driftskontoret på Hovmarken 7 har åbent:

  Mandag - Fredag:

  10.00 - 12.00