16. september 2019 - Nyheder

Dobbelt op på kat og hund

 

BEBOERDEMOKRATI: - Vores image ude i kommunen er blevet hævet ganske betydeligt, og vi er nu – stort set på alles tunger for det gode. Vi bliver rost alle vegne for vores udvikling, vores aktiviteter og gode interaktion.  Det image skal passes og plejes – og at dette beror på et samarbejde imellem vore ansatte i Servicecenteret, alle frivillige kræfter et givtigt og nært samarbejde med Nordsjællands politi – og ikke mindst, at vi undlader at tale grimt om vores boligområde og undlader at brokke os over småting, sådan lød en del af formand Anje Holmstads beretning, da hun søndag den 15. september indledte Vapnagaards Årsmøde.

LÆS FORMANDENS BERETNING HER

Herefter fulgte først en en gennemgang af regnskab for 2018 og en budget for 2020. Regnskabet blev modtaget, men budgettet blev på bestyrelsens opfordring forkastet af forsamlingen.

- En enig bestyrelse mener, at vi på Vapnagaard løfter for mange og for store udgifter for hele boligselskabet - udgifter, der ikke burde være væres på vores budget, derfor beder vi jer, om at stemme nej til budgettet, lød det fra formanden, og årsmødet fulgte opfordringen.

Dette betyder at budgettet er sendt retur til Boliggårdens hovedbestyrelse og på længere sigt til Helsingør Kommune i kraft af kommunens rolle som tilsynsmyndighed for det almene.

Nu to hunde eller katte

En gruppe under Fællesbestyrelsen har i en længere periode haft Vapnagaards ordensregler til gennemsyn, og resultatet af gruppens arbejde  blev fremlagt til godkendelse for Årsmødet.

Det betød en del større og mindre ændringer af ordensreglerne, vigtigst nok, at det fremover er tilladt at have to større dyr pr. husstand - altså to hunde eller to katte eller et af hvert, før har det kun været en af de to. Dette blev vedtaget med blot en stemmes flertal!

SE DE REVIDEREDE ORDENSREGLER HER

Herefter fulgte nogle timers heftig debat, efterhånden som de resterende 24 forslag blev debatteret og bragt til afstemning. Mest debat var der omkring dette års tre store emner - træer, parkering og støj/havetrampoliner.

En gruppe beboere ønsker en kraftig udtynding af i sær lindetræerne på parkeringspladserne, og selv om der var stor opbakning til dette bredt på mødet, så blev flere af forslagene ikke bragt til afstemning, da der ikke var foretaget en beregning af hvilke konsekvenser dette vill have for huslejen, det er nemlig et krav, at en sådan beregning er foretaget for man vedtager noget, der kan belaste budgettet.

Der blev dog vedtaget en procedure og nogle retningslinier for det fremtidige grønne arbejde på Vapnagaard, og fra Fællesbestyrelsen lød der en opfordring til forsamlingen om at melde sig til grønt udvalg, så udvalget får flere medlemmer uden for de traditionelle beboerdemokrater.

LÆS RETNINGSLINIER FOR TRÆER HER

Børnefjendske ældre?

De nye parkeringsregler, der er en konsekvens af årsmøde-beslutninger i 2016 og 2018, mødte kritik fra en række beboere. Der var således forslag om reetablering af de personlige handicappladser og forbud mod parkering af campingvogne, campletter og trailere, og der var en heftig debat om indførelsen af bestemmelserne om erhvervsparkering.

Enden på debatterne blev, at reglerne som de eksisterer i dag, ikke ændres, men driften, ved Jan D. Pihl, oplyste, at man om cirka seks måneder vil evaluerer på parkeringen og kigge på, om mixet mellem handicapparkering, erhvervsparkering og almindelig beboerparkering skal justeres, og om man skal flytte nogle af handicap-pladserne.

Forbuddet mod havetrampoliner, der tidligere er vedtaget på årsmødeter, er ikke populært hos en række beboere. De gav på mødet udtryk for, at dette, og nogle af de andre regler om støj og leg, er udtryk for en "børnefjendsk" holdning hos en række ældre beboere.

Anje Holmstad mente ikke, at dette er tilfældet, og opfordrede til en god tone på mødet.

Forslaget om afskaffelse af trampolinforbuddet blev ikke vedtaget, så disse er stadig ikke tilladt i beboernes haver, men kan efter aftale med driften og områdebestyrelsen opsættes på fællesarelaer, hvis de er typegodkendte.

Efter debat af de mange forslag blev formand Anje Holmstad og sekretær Solgerd Jørgensen begge genvalgt uden modkandidater.

LÆS REFERATET FRA MØDET HER

Anje H

Anje Holmstad - genvalgt som formand

Solgerd web

Solgerd Jørgensen - genvalgt som sekretær

 

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627