19. september 2016 - Nyheder

Byens største demokrati holdt årsmøde

ÅRSMØDE: Søndag var der indkaldt til årsmøde for Vapnagaard i Laden, Gl. Vapnagaard.  Mødet der afholdes hvert år i september, er den besluttende myndighed på Vapnagaard. Det er her regnskab og budget fremlægges og godkendes, og det er her, der vælges nye medlemmer til bebyggelsens forretningsudvalg.

I år var der valg til posterne som næstformand og kassér. Rasmus Winther, ønskede ikke genvalg, og derfor skulle der findes en ny. Valget faldt på Birger Pedersen, der i mange år har været områdeformand i Hestens Bakke Øst, og er en af de bærende kræfter i mange af aktiviteterne i Laden.

Süleiman Benli, der har boet på Vapnagaard i 36 år og er aktiv i såvel fodboldklubben FK 96 og Vapnagaards Fædregruppe, blev valgt som ny kassér på Vapnagaard.

Aarsmde asb

Vapnagaards formand, Anje Holmstad, flankeret af den nye næstformand, Birger Pedersen (th) og Süleiman Benli, der er valgt som kassér i bebyggelsens forretningsudvalg. (Foto: Bendt Olesen). 

Udover økonomi og nyvalg skulle årsmødet tage stilling til flere forslag om en række forhold, store som små, på Vapnagaard.

Perioden fra slut august til oktober er den nok travleste på Vapnagaard. Det er her man forbereder og afholder en lang række møder og valg. Beboerdemokratiet på Vapnagaard er sikkert Helsingør største. I alt har 81 beboere ladet sig vælge til en plads i en de 11 områdebestyrelser eller i forretningsudvalget.

Aarsmde R

Rasmus Winther takkede af efter 36 år i Vapnagaards beboerdemokrati (Foto: Bendt Olesen).

Efter 29 år på posten som næstformand og i alt 36 år som beboerdemokrat takkede Rasmus Winther af på årsmødet. Rasmus har alle år været en af Vapnagaards fremmeste beboerdemokrater. Hans retskaffenhed, gode humør og store engagement har været til uvurderlig glæde for hele Vapnagaard.

Formand Anje Holmstad, takkede Rasmus for hans store indsats, og da hun kunne konstatere, at Rasmus i sin tid er født i Abens år, blev han begavet med Kay Bojesen-abe suppleret med et kroophold. Det samlede årsmødet rejste sig herefter og udråbte et trefoldigt leve for Rasmus.

 

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627