DRIFTINFORMATION

Kælkebakke af genbrugsjord

En god idé fra område 72 gør, at arbejdet med brandredningsvejene fortsætter, selvom jorddepoter i vores nærområde har lukket for indlevering af overskudsjord.

Opdateret februar 2024 / bve

Den forfærdelige sag med jordskredet i Randers har vist sig, at påvirke os her i Vapnagaard. Jorddepoterne i vores område har nemlig, på grund af de regnfulde vintermåneder, valgt at lukke for modtagelse af jord. Det er på disse jorddepoter, vi afleverer vores overskydende jord fra brandredningsvejene.

Arbejdet med etablering af brandredningsveje rundt i Vapnagaard var på den baggrund i fare for at måtte stoppe. Gode råd var dyre. En kreativ idé fra bestyrelsen i område 72 ser dog ud til at kunne redde situationen.

Vi genbruger jorden og anlægger en kælkebakke bag Hestens Bakke 22-24, blok 6, cirka halvt inde på det flade terræn og op mod hegnet ved fodboldbanen. Vapnagaards børn vil kunne have det sjovt med at kælke, når der ligger sne om vinteren. Idéen med kælkebakken betyder, at arbejdet med brandredningsvejene kan fortsætte – ovenikøbet uden at der kommer flere udgifter.

Genbrug af jord til etablering af en kælkebakke er godkendt af fællesbestyrelsen og naturligvis områdebestyrelsen, område 72, Hestens Bakke Vest – og arbejdet er nu i gang. Det skal understreges, at der tages prøver af alt jord, der graves op. Vi genbruger kun klasse 0-jord, der er ikke-forurenet jord, til kælkebakken.

Med venlig hilsen Driften