DRIFTSINFORMATION

Info om bedene foran boligblokkene

Her får du et overblik over, hvordan det går med blokbedene i Vapnagaard – noget der optager mange beboere. Første step er etablering af prøvebede foran tre blokke. Teksten herunder bliver løbende suppleret, når der sker nyt.

Opdateret november 2023 / bve

Driften, Grønt Udvalg og områdebestyrelserne har besluttet, at der skal etableres prøve-bede foran tre udvalgte blokke, så beboerne kan se de forskellige typer beplantning og bunddække, der kan vælges imellem. Det arbejde er nu i gang.

Prøvebedene bliver anlagt foran blokkene Hestens Bakke 1-3 (blok 7), Rytterbakken 1-3 (blok 27) samt Piskesmældet 10-12 (blok 57).

6.11: Inden etablering af prøvebede skal fnugbrønde lukkes

Det første, der skal ske, er en lukning af to såkaldte fnugbrønde, som du kan se på billedet. Fnugbrøndene havde en funktion i vaskekældrene, men bliver ikke brugt mere. Derfor skal de lukkes, nu hvor der alligevel graves. Arbejdet går i gang onsdag den 7. november.

Der vil i forbindelse med gravearbejdet være en del overskudsjord. Den vil blive genbrugt til at genoprette fodboldbanen på Hestens Bakke. Fodboldbanen vil derfor være spærret af i en periode. Heldigvis må vintertiden være det bedste tidspunkt at gøre det på.