9. oktober 2017 - Område 78

Blokmøde Blok 42 martsHelsingør den 20. marts 2019

Blokmøde.Blok 42. Hesteskoen 16-18


Referat fra blokmøde den 20 marts.Antal beboer: 19Fra bestyrelsen: John, Flemming, Klaus, Helle og Vikka.Dirigent: Rasmus Winther.Vapnagaards formand: Anje Holmstad.Ejendomsmester: Henrik Johansen.
Samtaleemner:1. Vaskerier2. Hobbyrum3. Kældergange4. Opgange og trappevask5. Udeområder og legepladsen6. Containergårde7. Viceværterne8. Servicecentret9. Der er ikke udsugning i 
Ad.1 Vaskerier.Der er kommet nyt betalingssystem, men da det ikke virker optimalt, bliver serveren udskiftet.Kan man se hvor meget man har vasket for? Det skulle man se på displayet.En beboer var utilfreds med vaskeriet -vil gerne have en maskine til.Maskinerne er ikke beregnet til at vaske dyner i.Der er ikke udsugning i tørrerum, der kommer en affugter.En beboer havde sat et tørrestativ i tørrerummet, det blev der takket for.
Ad.2 Hobbyrum.Hobbyrummet bliver flittigt brugt, og en beboer rydder op og gør jævnlig rent.
Ad3. Kældergange.Der har været en del indbrud i efteråret. Nu bliver kælderdørene vendt.En håndværker har slebet palen, Henrik ser på det. Henrik fortalte at man kunne sætte låseblik til forstærkning af dørene.Dørbrikkerne til bladbude bliver nu kodet, så de er rutebestemt.Vi kan ikke selv se hvem der ejer en brik, det er politiets opgave.Oprydning i depotrum er beboernes eget ansvar, men kan få hjælp af viceværterne, til bortskaffelse af effekter.
Ad.4 Opgange og trappevask.Der bliver ikke vasket på 3.sal, der ligger vand i elevator. Der bliver vasket med snavset vand.Det er heller ikke altid de vasker men støvsuger kun. Meld fejl på hjemmesiden.Henrik vil undersøge om kontrakten er god nok til blok 42.
Ad.5 Udeområder og legepladser.Der er fældet et træ ved blok 43, men der er plantet et nyt, der kom fra parken, fordi det skal give plads til pavillonen i parken.Rododendron bedet er udskiftet med nye planter. Sandkasserne bliver fjernet. Fodhegn bliver fjernet. Man vader igennem hækken mellem blok 42 og 43.Der er et stort hul i vejen til Hs, det er blevet fyldt op med stabilgrus, men bliver hurtigt kørt op igen. Bedene foran blokkene må beboerne gerne selv rense op. Der bliver lavet en prøve på 3 bede, med forskellige måder at passe bedene på.
Ad.6 Containergården.Vi kommer til at sortere affald, meget mere end vi gør i dag.Ponydalen har en prøvesortering, og der bliver der sorteret 80%, men vi skal op på 100%.Det bliver dyrt hvis vi affald sortere forkert.Containergården ser meget pæn ud, trods der ikke er skiltning, Viceværterne bruger ½ time hver dag til oprydning, især mandag morgen er der meget affald.
Ad.7 Viceværter.Efter omlægninger er vi heldige at vi har beholdt vores viceværter.Der er forbudt at fodre fugle. Trods det bliver der smidt meget mad ud ved FH 7 og 8.Man kan tage et billede og sende det til Anje Holmstad.
Ad.8 Servicecenteret.En beboer skrev til servicecenteret ang. udsugning i tørrerum. Der kom ingen tilbagemelding.Rykkede 3 gange, men fik at vide, de havde meget travlt, men ville se på det når de fik tid.Der er sat bogreoler op, så kan man komme med sine brugte bøger og bytte.
Ad.9 Eventuelt.Vi har fået nyt p-vagtselskab- de gamle skilte er taget ned.Parkering på brandvej er strengt forbudt, der gives bøder.Der var meget utilfredshed over at skilte på handicap p-pladser skal fjernes.Der bliver lavet flere handicap p-pladser, men så kan alle med et handicap skilt bruge dem.Dette er blevet besluttet på årsmødet. Man kan lave et nyt forslag til næste årsmøde.Når der bliver lavet båse til biler, bliver der også plads til flere biler.Kan man få lakeret gulvet i fælleslejligheden, der bliver kigget på det.

ReferentVikka Nielsen

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627