24. april 2018 - Område 78

Områdemøde 2019 12. sept

 

 

Helsingør den 12. september 2019

 

      Områdemøde 2019

 

onsdag den 25. september kl. 19.00

i mødelokalet Hesteskoen 3. kld.

 

Adgang til mødet m.m

 • der etableres adgangskontrol ved indgangen
 • hver husstand udleveres 2 stemmesedler

 

Dirigent og stemmetællere

 • Rasmus Winther indstilles som dirigent for mødet
 • der vælges 2 stemmetællere
 • der vælges referent (Vikka Nielsen)

 

Områdebestyrelsens beretning

                 - vedlagt beretning for 2018

 

 Områdets økonomi

 • vedlagt regnskab til orientering
 • vedlagt regnskab for beboerlokalet til godkendelse

 

Behandling af indkomne forslag

 • ingen forslag til behandling

 

Valg til områdebestyrelsen

- Formand: Klaus Jelle Christensen, indstilles til genvalg, 2-årig periode

- Best. medlem: Vikka Nielsen indstilles til genvalg, 2-årig periode     

- Best. Medlem: John Jensen indstilles til genvalg, 2-årig valgperiode

Valg af 2 suppleanter

- 1. suppleant: 1-årig periode Kim Christiansen modtager genvalg       

- 2. suppleant: 1-årig periode Helle Nielsen modtager genvalg

                                                  

Eventuelt        

Med venlig hilsen

 

Områdebestyrelsen

   Helsingør den 26. september 2019

Områdemøde 2019

 

Referat fra områdemødet i Hesteskoen 3 kld. den 25. september 2019 kl. 19.00Ref

Tilstede fra bestyrelsen: Klaus, John, Flemming, Helle, Kim og Vikka.

Dirigent: Rasmus Winter.

Antal beboere: 26 (34 i alt)

Stedfortræder Sten og fra forretningsudvalget Birger

Pkt.1 Valg af dirigent, stemmetællere, referent.

Rasmus Winter blev valgt som dirigent.

Stemmetællere: Sten og Birger.

Referent: Vikka Nielsen.

Vi startede med at synge Kim Larsens ” De smukke unge mennesker” det blev en succes.

Pkt.2 Fremlæggelse af områdebestyrelsens beretning.

Beretningen var sendt ud til samtlige beboere, og formanden fremlagde beretningen.

Spørgsmål angående FH. 13-15, da der er blevet stjålet ting fra kælderrum – kunne der ikke sættes skilte op. Viceværten tager sig af det.

Bænkene ved søen har kendt bedre dage – Birger tager sig af det.

Får vi springvandet tilbage – ja, det er igangsat.

Ved FH.15 har bedene fået flis – det er kun midlertidig.

Områdebestyrelsen er ikke på FB.

Kim har lavet en side på FB.

Beretningen blev godkendt.

Pkt.3 Orientering om områdets økonomi.

Regnskab og buget – taget til efterretning.

Pkt.4 regnskab for beboerlokalet.

Ved udlejning er rengøringen indeholdt i lejen, der betales 200 kr. til dette, og det fremgår ikke af regnskabet. Rengøringen er jo ikke en indtægt.

Der var 1stemme imod og 31 stemmer for – regnskabet godkendt.

Pkt.5 Behandling af indkomne forslag for området.

 Ingen forslag.

Pkt.6 Valg til bestyrelsen.

Klaus blev genvalgt som formand for en 2årig periode.

Vikka blev valgt som bestyrelsesmedlem.

John og Kim stillede op som kandidater til bestyrelsen.

John fik 34 stemmer og Kim fik 11 stemmer, 1 stemte blank.

Pkt.7 Eventuelt.

Markise-info – skiftes efter 20 år, eller tages ned – henvendelse til servicecenteret.

Vinduerne i opgangene blev livlig diskuteret, dirigenten pålægger Birger til at undersøge, hvem der giver tilladelse til om de skal være lukket eller om de skal kunne lukkes op.

Der var ros til gartnerne.

De store biler holder på 1. p-plads, det giver mere plads til andre biler.

Træer og buske må være 180 i haverne, der er igangsat besigtigelse af alle haver.

Hvorfor må man ikke have trampoliner i haverne – det er blevet vedtaget på årsmødet.

I blok 45 urineres der stadig i kælderen – viceværten ser på det.

Beboerne klager over lang behandlingstid i servicecenteret – formanden tager det op på fællesmødet.

Børnecykler fylder op i cykelskure – Viceværten tager sig af det.

Legetøjscykler skal ikke stå i cykelskurene.

Angående vinduer p 3. sal må disse ikke lukkes, da det er flugtveje.

Vi afsluttede mødet med ”Kronborgvalsen”

Formanden takkede for godt fremmøde, og året der var gået.

Referent

Vikka Nielsen

Formand                                                                                                                    Dirigent

Klaus Christensen                                                                                                      Rasmus Winther                                                                                 

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627