24. august 2017 - Område 78

Beboerlokalet

Beboerlokale

Hesteskoen 3. kld.

Området råder over et beboerlokale, hvor der kan holdes private arrangementer m.m.

Beboerlokalet er til max 30 personer med anretter køkken.

festlokale

Der forefindes:

Porcelæn, bestik, flere slags glas m.m. alt sammen til 30 personer.

Endvidere er der musikanlæg og opvaskemaskine.

Om musikken er det sådan, at der ikke må spilles musik så højt at det generer naboerne, og der skal skrues helt ned kl. 24.00

Vi sørger for rengøringen efter udlejningen, dog skal der ryddes op, og brugt service være stillet på plads.

Beboerlokalet lejes ved henvendelse på områdekontoret den 1ste onsdag i måneden. Undtagelsesvis kan der ved særlige omstændigheder, såsom kaffe efter en bisættelse ringes til:

John Jensen 91 93 31 41

 

Pris for udlejning:

 

Tidsrum

Pris

Depositum

500 kr.

1 døgn

450 kr.

Weekend

600 kr.

Eftermiddag/formiddag

350 kr.

 

 

 

Weekend er fra fredag til mandag middag.

Den der lejer lokalet skal selv være tilstedet, og arrangementet skal være det oplyste.

Priserne ovenfor inkluderer rengøring.

 

     

Regler for brug af beboerlokalet Omr. 78

     

     

     

     

      Lejebetaling.

     

 1. Ved bestilling (reservering) af lokaler opkræves et gebyr svarende til lejen af lokalet.

     

 1. Senest dagen før udlejningsdagen betales det resterende beløb på 500,00 kr.

     

 1. Nøgler udleveres kun såfremt det fulde beløb er indbetalt.

     

 1. Afbestilling af lokaler skal ske senest 14 dage før udlejningsdagen. Ved senere afbestilling mistes gebyret.

     

     

     

      Lejebetingelser.

     

 1. Der disponeres over lokalet enten fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 17.00,

                                      Eller fra lørdag kl. 12.00 til mandag kl. 17.00.

                                      Dog må der kun festes på udlejningsdagen.

     

 1. Lokaler og inventar m.v. skal afleveres i den stand, hvori de er modtaget.

     

 1. Lejeren erstatter bortkommet eller beskadiget service og inventar m.v.

     

 1. Lejeren er selv ansvarlig for egne effekter, herunder radioer, båndoptagere m.v.

 

 1. Festen/arrangementet skal være i overensstemmelse med det oplyste.

 

 1. Den der lejer lokalet, er ansvarlig for arrangementet, og skal være tilstede.

     

     

     

      Ordensregler.

     

 1. Adfærd, der virker generende for omkringboende, må ikke finde sted.

     

 1. Der må ikke spilles musik for åbne døre eller vinduer.

                

 1.                 Der må ikke spilles musik så det generer naboerne og der slukkes ifølge ordensreglerne (kl.24)

     

 1. Når lokalet forlades, skal døre og vinduer lukkes og låses.

     

 1. Lejen gælder kun for lokalet. Der må derfor ikke tages ophold i opgangen.

 

 1. Inden aflevering skal brugt service være afvasket, sat på plads, borde og stole sat på plads

                og lokalet skal være rydeligt.

 1.          Grov overtrædelse af reglerne vil medføre bortvisning og udelukkelse fra fremtidig leje af                        

         lokale.                                                                

     

 1. Det er ikke tilladt at røge i lokalerne. Askekrukke findes ved bænken uden for opgangen.

 

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627