DIT BOLIGOMRÅDE

Grønne projekter

Vapnagaards område er på hele 58 tønder land. Her vil du kunne læse om driftens og beboerdemokratiets planer for områdets træer, beplantning og græsarealer samt bedene foran blokkene (siden er stadig under udarbejdelse).

Opdateret september 2023 / bve