19. September 2018 - Nyheder

Årsmøde 2018

BEBOERDEMOKRATI: Årsmødet på Vapnagaard forløb ganske fredeligt. Der var mødt repræsentanter fra 103 husstande op, ikke helt så mange som bestyrelsen gerne så.

- Når man tager i betragtning, at vi er 1740 husstande på Vapnagaard, så er 103 faktisk kun seks procent, det er ikke imponerende, mener vores formand, Anje Holmstad.

Fællesbestyrelsens næstformand, Birger Pedersen, og kasserer, Süleyman Benli, blev begge genvalgt og budgettet for næste år blev godkendt.

Budgettet indebærer en huslejestigning på 1,72 procent.

Anje H

Anje Holmstad, Formand, Vapnagaard

 

Søen & Broen

Budgettet for 2019 indeholder nogle store nye poster. På udgiftssiden er der sat tre millioner kroner af til opretning af søen og broen. Søen mellem Hesteskoen og Horsedammen fungerer også som regnvandsreservoir, og den trænger til en kærlig hånd.

Der er huller i membranen og vandstanden er meget lav. Samtidig er der udbredt råd i broen henover søen.

Jan DP 

Jan D. Pihl, Byggeteknisk inspektør, Vapnagaard

- De tre millioner skal bruges til en total genopretning af søen og til en rekonstruktion af broen. Vi kommer blandt andet til at lave nye brinker og lægge en ny membran i søen, fortæller Jan D. Pihl, der er byggeteknisk inspektør på Vapnagaard.

En anden udgift på næste års budget er jubilæet. Næste år er det 50 år siden de første beboere flyttede ind på Vapnagaard.

- Det har vi tænkt os at fejre med en stor udstilling, en fest for alle beboerne og en række andre tiltag, fortæller Anje Holmstad.

Der er sat i alt 600.000 kroner af til jubilæet.

 

Stor besparelse

På plussiden kan beboerne glæde sig over en årlig besparelse på 775.000 kroner på fællesstrømmen. De nye LED lamper i kældre og opgange bruger meget mindre strøm og de holder også længere end de gamle.

Drift & Byg fortæller, at udgiften til etablering af de nye lamper er dækket på fem års besparelser, og da levetiden i hvert fald er 20 år, kan Vapnagaard se frem til mindst 15 år med en massiv besparelse.

Der var indleveret seks forslag til årsmødet; to fra beboere og fire fra Fællesbestyrelsen. Forslaget om skiltning af forbud mod fodring ved søen blev vedtaget uden sværdslag, og det samme blev bestyrelsens skærpelse af reglerne for brug af grill og nye regler for, hvor høje træer man må have i sin have.

Mest debat var der til forslaget om særlige pladser til campingvogne, trailere og erhvervskøretøjer. Forslaget fra Bestyrelsen går ud på, at man fremover skal parkere disse tre typer køretøjer i særligt afmærkede område på p-pladserne. Hvor det er muligt - helt ude mod ringvejen.

Flere fremmødte var stærkt utilfredse med dette. Argumentet i mod var dels frygt for, at der ikke ville være pladser nok til erhvervskøretøjer og dels, at hvis disse bliver parkeret uden for synsvidde, så udgør det sammen med indbrudsfaren for netop erhvervskøretøjerne en uheldig cocktail.

Fra Fællesbestyrelsen lyder begrundelsen, at større køretøjer ofte ikke kan være i de afmærkede båse, og at de blokerer for udsynet til resten af p-pladserne. Forslaget blev vedtaget med en klar majoritet.

Fællesbestyrelsen havde også stillet forslag om forbud mod trampoliner på Vapnagaard, de medfører støj og uro – forslaget blev efter lidt debat vedtaget.

Endelig havde en beboer foreslået, at der skal opsættes video-overvågning på hele Vapnagaard. Dette er før blevet foreslået, og i både 2013 og i 2017 vedtog årsmødet, at det er op til bestyrelsen at opsætte overvågning, hvis der opstår behov i enkelte områder. Vapnagaards Fællesbestyrelse pegede på, at en overvågning med video af hele Vapnagaard vil blive en betydelig udgift – også større end de 1.275.000 kroner forslagsstilleren havde anslået. Årsmødet fastholdt beslutningen fra 2013 og 2017, og dermed faldt forslaget om video-overvågning af hele bebyggelsen.

Vapnagaards regnskab 2017 og budget 2019

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627
SMS tilmelding

Alle der har et offentligt tilgængeligt mobilnummer, modtager SMS fra Boliggården ved forstyrrelser af drift eller andre vigtige forhold.

Beboere med arbejdstelefon, hemmeligt nummer eller mobilnummer, der ikke fremgår af offentligt tilgængelige registre, kan tilmelde sig Boliggårdens SMS-tjeneste. 

Hvis man ikke ønsker at mondtage SMS'er fra Boliggården kan man afmelde sig tjenesten her.