4. April 2018 - Område 78

Betyrelsesmøde 3. april
Helsingør den 3.april 2019
Bestyrelsesmøde onsdag den 3. april kl. 18.30 på områdets kontor. Tilstede: John, Flemming, Klaus, Jonna, Helle, Kim og Vikka.

Dagsorden:
1. Referat og korrespondance2. Regnskab3. Orientering4. Beboersager5. Vaskerier/ nyt opslag6. Bestyrelsesbrikker7. Bestyrelsesmøder/kontortid8. Evaluering af blokmøder9. Brev til haveejerne10. Ordensreglerne11. Udeområdera. Pavillonb. Basketmålc. Bænkesætd. Gavldøre12. Næste møde onsdag den 1. maj 13. Eventuelt 
Ad.1 Referat og korrespondance.Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts – godkendt.Referater fra hovedbestyrelsesmøderne den 17 jan., 21 jan. og den 21 feb.- taget til efterretning.Referat fra grønt udvalg – taget til efterretning.Referat fra fællesbestyrelsesmøde – taget til efterretning.
Ad.2 Regnskab.Ingen ændringer.
Ad.3 Orientering.Mail fra politiet at Vapnagaard er blevet normaliseret.Rundskrivelse at Vapnagaards seniorblok er en god ide i større bebyggelser, da det styrker fællesskabet.
Ad.4 Beboersager.Blok 42 har en beboer, der lufter ud i opgangen i tide og utide, sprayer med dufte.Dette er meget generende for de øvrige beboere. Dette er meldt ind til boliggården.
Ad.5 Vaskerier/ nyt opslag.Der er sat nyt opslag i vaskerierne.
Ad.6 Bestyrelsesbrikker,Nye regler for suppleanter: de må ikke mere have nøglebrikker.
Ad.7 Bestyrelsesmøder/kontortid,Skal bestyrelsesmødet flyttes til en anden dag, da den rammer fællesspisningen- dette blev nedstemt. Vi beholder kontortiden fra 18.30 til 19.00.
Ad.8 Evaluering af blokmøder.Referaterne blev rost af bestyrelsen. Inddelingen af blokkene var en god ide.Dagsordenen var helt relevant, da det er det folk vil snakke om, der var en livlig debat. Anja Holmstad bidrog også med et godt indlæg.
Ad.9 Brev til haveejerne.Vi har omdelt en skrivelse til alle haveejere.
Ad.10 Ordensreglerne.Bestyrelsen har modtaget forslag til ordensreglerne – ingen bemærkninger.
Ad.11 Udeområder.Betalingen til Laurbærbuskene ved HS 4-6 er gartnerens ansvar.A Pavillonen er steget 10.000 kr. ny pris 75.000 kr.B Basketmål skal evt. flyttes.C Bænkesæt skal laves, men udsættes.D Gavldøre vendes i de resterende 3 blokke.Blok 42 skal have lak til gulvet i fællesrum.
Ad.12 Næste møde.Næste møde onsdag den 1. maj på områdes kontor kl. 18.30
Ad. 13 Eventuelt.Der var en livlig snak om cykelindsamlingen. Der blev serveret kaffe med jordbærkage.
Referent Vikka Nielsen

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627
SMS tilmelding

Alle der har et offentligt tilgængeligt mobilnummer, modtager SMS fra Boliggården ved forstyrrelser af drift eller andre vigtige forhold.

Beboere med arbejdstelefon, hemmeligt nummer eller mobilnummer, der ikke fremgår af offentligt tilgængelige registre, kan tilmelde sig Boliggårdens SMS-tjeneste. 

Hvis man ikke ønsker at mondtage SMS'er fra Boliggården kan man afmelde sig tjenesten her.