29. Januar 2018 - Område 78

Bestyrelsesmøde maj 2019
Helsingør den 1. maj 2019
Bestyrelsesmøde onsdag den 1. maj. kl. 18.30 på områdets kontor. Tilstede: Flemming, Klaus, Jonna, Helle, Kim og JohnAfbud: Vikka
Dagsorden:
1. Referat og korrespondance2. Regnskab3. Orientering4. Beboersager5. Udeområder Pavillon Sten, indkørsel til p-plads Legeredskaber6. BeboerlokaletPriser7. Opslagstavler8. Næste møde onsdag den 5. juni9. Eventuelt 
Ad.1 Referat og korrespondance.Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april – godkendt.Referat fra fællesbestyrelsen den 9. aprilReferater fra hovedbestyrelsesmøde - taget til efterretning.Referat fra kursusudvalg – taget til efterretning.Referat fra byggeudvalg – taget til efterretning.Invitation til samarbejdskonference 2019, tilmelding dig selv hvis du ønsker deltagelse. Ad.2 Regnskab.Konto 116,0-terræn udskrevet rekvisition kr. 54.081,25 Kasserapport nr. 1 afd.78 -OK
Ad.3 Orientering.Områdeflora køre ikke optimal i øjeblikket
Ad.4 Beboersager.Der er flere beboer der klager over, at varmeregnskabet er omdelt som åben post, og ikke i lukket kuvert.
Ad.5 Udeområde,Lejeredskaberne er beset for ca. 1.md og fejler ikke nogetPavillon, der er bestilt flisearbejdeLåger til parken er genbestiltSten ved indkørsel til p-plads er blevet malet hvideDer skal flyttes bænke til pavillonen når den kommer, 
Ad.6 Beboerlokalet,Priser: Der er ikke nogen ændring af lejebetaling, den er som aftalt på områdemødet.
Ad.7 Opslagstavler,Bestyrelsen bør efterse tavlerne for ”gamle” opslag, og evt. fjerne dem
Ad.8 Næste møde.Næste møde onsdag den 5. juni på områdes kontor kl. 18.30
Ad. 9 Eventuelt.Kim bager kage til næste møde.
Referent John Jensen

 • Telefontider
  8-10 samt 13-15
  08-10 samt 13-17
  08-10 samt 13-14
  4925 2627
 • kontakt os

  Personlig henvendelse i
  ServiceCenteret, Hovmarken 7:

  Mandag - onsdag kl. 8-15
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag  kl. 8-14

  4925 2627
SMS tilmelding

Alle der har et offentligt tilgængeligt mobilnummer, modtager SMS fra Boliggården ved forstyrrelser af drift eller andre vigtige forhold.

Beboere med arbejdstelefon, hemmeligt nummer eller mobilnummer, der ikke fremgår af offentligt tilgængelige registre, kan tilmelde sig Boliggårdens SMS-tjeneste. 

Hvis man ikke ønsker at mondtage SMS'er fra Boliggården kan man afmelde sig tjenesten her.