27. juni 2017 - Område 77

Referat fra møde i bestyrelsen

Referat for møde d. 9/5 2017

 

Til stede: Jack, Annette, Birte, Samir og Mette

 

Dagsorden

                                                                                      

Bestyrelsesmøde i Område 77

Sted: Bestyrelseslokalet

Dato: 9. maj 2017

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 12.00

Deltagere:

Jack Seiler-Holm Annette Bouet

Bestyrelsesformand

Næstformand

 

Mette Aggebo Andersen

Samir Al-Hamdani

Birthe Aggebo

Kasserer

Bestyrelsesmedlem     Afbud

Bestyrelsesmedlem      

 
     

Mødeleder: Jack

Referent: Annette

   
     
     
       

 

 

Pkt. 1

 

 

Godkendelse af referat fra den 22. marts 2017

 

1.ref forkastet 2.ref godkendt

Pkt. 2

 

Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt                                                         

 

 

Pkt. 3

 

Ændringer i bestyrelsessammensætningen

 

          Carsten har trukket sig fra bestyrelsen, og Samir er indtrådt.

          Samir valgte senere at trække sig fra bestyrelsen

 

 

Pkt. 4

 

Beboersager

 

          Opfølgning af tidligere beboersag

 

 

Markvandring

 

           Dato aftalt. 26/5 kl.1000.

Pkt. 5

 

 

 

 

Pkt. 6

Udlejning af kælderlokaler

 

           Birte Aggebo påtager sig opgaven

          Birte Aggebo valgte senere at trække sig fra bestyrelsen – opgaven

          ligger nu hos Jack og Annette                                              

 

 

 

 

Pkt. 7

 

Orientering fra formanden

 

           Rep. Af tagrygning påbegyndes 2017

           Facader efterfølgende, men ingen konkret tidsplan

           Der opsættes LED-lys i kældrer og opgange

 

 

Pkt. 8

 

Regnskab

          Mette arbejder stadig på at få overdragelsen på plads.

 

 

Pkt. 9

 

Eventuelt

 

          Der har været brandsyn i festlokalet. Alt ok

          Der ligger en hel del cigaretskodder i kældrene.

 

          Post til OMR 77 er - både i tiden uden bestyrelse, og efter den ny

          bestyrelses tiltræden – tilgået den tidligere formand. 

          Der ikke givet besked til hverken ny bestyrelse eller afsendere.                                                                 

 

Pkt. 10

 

 

Næste møde

 

          5/9 kl. 1000 eller ved behov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent:                                                            Formand

 

 Annette Bouet                                                   Jack Seiler-Holm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kontakt til ansatte
  08:00 - 15.00
  08:00 - 17.00
  08:00 - 14.00
  4925 2627
 • kontakt os

  ServiceCenterets kvikskranke, Hovmarken 7:
  Mandag klokken 8-15
  Tirsdag klokken 8-15
  Onsdag klokken 8-15
  Torsdag klokken 8-17
  Fredag klokken 8-14

  4925 2627
SMS tilmelding

Alle der har et offentligt tilgængeligt mobilnummer, modtager SMS fra Boliggården ved forstyrrelser af drift eller andre vigtige forhold.

Beboere med arbejdstelefon, hemmeligt nummer eller mobilnummer, der ikke fremgår af offentligt tilgængelige registre, kan tilmelde sig Boliggårdens SMS-tjeneste. 

Hvis man ikke ønsker at mondtage SMS'er fra Boliggården kan man afmelde sig tjenesten her.