7. april 2017 - Område 77

Referat fra Bestyrelsesmøde

 

 

 

Referat

                                                                                      

Bestyrelsesmøde i Område 77

Sted: Bestyrelseslokalet

Dato: 22. marts 2017

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 12.00

Deltagere:

Jack Seiler-Holm Annette Bouet

Bestyrelsesformand

Næstformand

 

Mette Aggebo Andersen

Carsten Vibæk Hansen

Birthe Aggebo

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem       Afbud

 
     

Mødeleder: Jack

Referent: Carsten/Jack

   
     
     
       

 

 

 

 

 

Pkt. 1

 

Jack bød velkommen til den nuværende bestyrelses første møde.

Jack har brugt den første tid på, at orientere sig om bestyrelsens opgaver og hvilke opgaver der er mest præcerende.  

Deltagerne godkendte nedenstående dagsorden.

 

Bestyrelsens målsætning til næste områdemøde

Bestyrelsesarbejdet skal fremadrettet digitaliseres mest muligt for, at lette arbejdsgange.

Referater fra bestyrelsesmøder lægges på VapNet samt sættes op i opgangene i det ikke alle har adgang til PC.

 

 

 

 

Pkt. 2

 

Gennemgang af kælderplaner

Det aftales, at Jack og Anette gennemgår kælderplaner og opdaterer disse.

Birthe kan evt. efterfølgende besvare tvivlspørgsmål.

 

 

 

 

Udlejning af kælderrum/venteliste

 Kælderrum udlejes af bestyrelsen. Der forefindes ajourført venteliste.

Pkt. 3

 

 

 

 

 

Pkt. 4

 

Campingvogne

Der er 4 udstedte parkeringstilladelser. Kopi af registreringsattest skal sidde i mappen sammen med tilladelsen.

 

 

 

 

Pkt. 5

 

Beboersager

Beboersager til orientering.

 

 

 

 

Pkt. 6

 

Oprydning af mødelokale

Jack og Annette sørger for en kærlig hånd til bestyrelseslokalet.

 

 

 

 

 

 

Pkt. 7

 

 

 

Omdeling af VapNyt

Jack har omdelt VapNyt nr. 1 2017. Annette sørger for omdeling af næste VapNyt.

 

 

 

 

Pkt. 8

 

Regnskab

Jack omdelte regnskabet for 2016 og de første måneder af 2017.

Mette undersøger vedrørende hævekort til kasseren.

 

 

 

 

Pkt. 9

 

Mødefrekvens/varighed og indkaldelse til bestyrelsesmøder

Møderne aftales fra gang til gang. Møderne skal max være 2 timer. Jack sender dagsorden via mail ca. en uge før mødet.

 

 

Pkt. 10

 

Festlokale

Mette vil fremadrettet stå for udlejning af festlokalet.

 

 

 

 

Pkt.11

 

Problematik vedrørende brug af ringklokker

Annette udarbejder og sætter laminerede opslag op vedrørende brug af ringklokker ved alle opgange.

 

 

 

 

Pkt. 12

 

Adgang til bestyrelseslokalet m.m.

Der findes to nøgler til lokalet som Jack og Annette har pt. Jack sørger for, at lave tre ekstra nøgler så alle bestyrelsesmedlemmer har en nøgle.

Der findes en brik der anvendes ved adgang til de øvrige blokke i område 77.

 

 

 

 

Pkt.13

 

Næste møde

Næste møde afholdes den 9. Maj kl. 10.00 i bestyrelseslokalet.

 

 

 

 

Pkt. 14

 

Eventuelt

Jack oplyste om, at der mangler lister vedrørende udført trappevask, på opslagstavlerne i opgangene. Jack vil kontakte viceværten vedrørende dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat udarbejdet af Jack da Annette, Mette og Jack ikke kan tilslutte sig Carstens udgave, hvorfor det er henlagt.

 

Jack Seiler-Holm        Annette Bouet        Mette Aggebo Andrrsen

 

Formand                     Næstformand         Kasserer

 

 

 

 

 

 

 • Kontakt til ansatte
  08:00 - 15.00
  08:00 - 17.00
  08:00 - 14.00
  4925 2627
 • kontakt os

  ServiceCenterets kvikskranke, Hovmarken 7:
  Mandag klokken 8-15
  Tirsdag klokken 8-15
  Onsdag klokken 8-15
  Torsdag klokken 8-17
  Fredag klokken 8-14

  4925 2627
SMS tilmelding

Alle der har et offentligt tilgængeligt mobilnummer, modtager SMS fra Boliggården ved forstyrrelser af drift eller andre vigtige forhold.

Beboere med arbejdstelefon, hemmeligt nummer eller mobilnummer, der ikke fremgår af offentligt tilgængelige registre, kan tilmelde sig Boliggårdens SMS-tjeneste. 

Hvis man ikke ønsker at mondtage SMS'er fra Boliggården kan man afmelde sig tjenesten her.